Voorlopige aanslag 2015: minder belastingaftrek

minder belastingaftrek alimentatie

Voorlopige aanslag 2015: minder belastingaftrek

U heeft mogelijk al bericht ontvangen van de Belastingdienst met betrekking tot uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015. Betaalt u kinderalimentatie? Dan ziet uw aanslag over 2015 er anders uit. Doordat per 1 januari de Wet Hervorming Kindregelingen in werking is gegaan, bestaat alleen nog de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Onder andere de persoonsgebonden aftrek en alleenstaande ouderkorting zijn vervallen.

 

Wat betekent dat voor u?

Bij uw aangifte Inkomstenbelasting mocht u, in geval u kinderalimentatie betaalde, per kwartaal een zogeheten persoonsgebonden aftrek opvoeren. Op die manier verlaagde u uw inkomen voor de belasting, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalde. Per 1 januari 2015 is deze persoonsgebonden aftrek verdwenen. De kosten voor levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar kunnen niet meer als aftrekpost opgevoerd worden bij de belastingaangifte.

 

Het gevolg hiervan is dat de draagkracht van de alimentatiebetaler vermindert.

Op grond daarvan is er minder ruimte voor kinderalimentatie. Dit kan om een aanzienlijk bedrag per maand gaan. Het is aan u en uw ex-partner om te bepalen of u hiermee rekening wilt houden bij de te betalen kinderalimentatie en een nieuwe alimentatiebijdrage met elkaar wilt afspreken. Zolang u niet in overleg tot afspraken hierover kunt komen én ook de rechter geen ander bedrag heeft vastgesteld, blijft het alimentatiebedrag ongewijzigd. De verwachting is dat veel ex-partners een wijzigingsverzoek indienen voor een herberekening van de alimentatie.

Uiteraard kunnen wij voor u berekenen in hoeverre de alimentatie nog aan de wettelijke maatstaven voldoet. Overigens blijft partneralimentatie in 2015 wel volledig fiscaal aftrekbaar.

Meer uitleg: http://www.npo.nl/nos-journaal/01-12-2014/POW_00722927
(vanaf 9 minuten)

Gespecialiseerd en erkend familierecht advocaat & mediator