Scheiding

Een scheiding is zeer ingrijpend

Als u overweegt en uiteindelijk besluit te gaan scheiden is daar al heel wat aan vooraf gegaan. Of u dat nu zelf of gezamenlijk besluit. Geen enkele (echt)scheiding is hetzelfde, maar voor alle scheidingen geldt dat zij zeer ingrijpend zijn in een mensenleven. Ook voor eventuele kinderen die niet om een scheiding hebben gevraagd. Vergelijk het met het overlijden van een naaste, verhuizing of werkloosheid.

Bij een scheiding komt zoveel kijken. Het is niet niks om in zo’n moeilijke periode ook nog te moeten denken aan:

 • het opstellen van een ouderschapsplan; afspraken over omgang en zorg voor de kinderen,
 • de woning; wie blijft of kan er blijven wonen
 • de hoogte van partner- en kinderalimentatie,
 • lastige huwelijksvoorwaarden,
 • boedelverdeling,
 • hoe om te gaan met de onderneming van u of uw partner,
 • pensioenaanspraken, etc

 

Allebei een advocaat of gezamenlijk naar de mediator?

Het antwoord op deze vraag hangt af van uw situatie. Besluit u mogelijk in gezamenlijk overleg tot een scheiding, dan is mediation een optie voor u. Kunnen u en uw (ex-)partner minder goed met elkaar in overleg met betrekking tot de onderwerpen die geregeld moeten worden? Dan heeft u heeft allebei een advocaat nodig.

In beide gevallen wordt de (echt)scheiding van begin tot het einde afgewikkeld. Advocaat of mediator? Lees hier meer informatie.

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

1. De kinderen

Zijn er kinderen betrokken bij een scheiding, dan moet er een aantal afspraken gemaakt worden over de situatie na de scheiding. Die afspraken gaan over:

 • de zorg voor de kinderen (opvoeding, hoofdverblijf)
 • het gezag over de kinderen (het nemen van beslissingen)
 • de financiële zorg voor de kinderen
 • de informatie-overdracht (informatie delen over de kinderen)

Het is wettelijk verplicht dit op te nemen in een ouderschapsplan.

Meer weten over kinderen & scheiding?

Bekijk de informatie over kinderen en scheiden.

2. Alimentatie & Pensioen

Met betrekking tot de inkomenssituatie spelen er verschillende onderwerpen. U maakt afspraken over:

 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Pensioenafspraken
Hoeveel alimentatie ontvangt of betaalt u?

Lees meer over alimentatie  of pensioen rondom uw scheiding

3. Boedelverdeling

Als er geen huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld en u in Nederland getrouwd en woonachtig bent dan is er door het huwelijk in de meeste gevallen een gemeenschap van goederen ontstaan. In bepaalde (internationale) huwelijken kan dat anders zijn.

De gemeenschap wordt volgens de wet sinds 1 januari 2012 ontbonden op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Alles wat er dan is (of niet is, zoals schulden) valt in beginsel in de gemeenschap. De gemeenschap van goederen dient volgens de wet ‘bij helfte’ te worden verdeeld. Hiervan mag je in onderling overleg afwijken.

Onder de boedel vallen bezittingen en schulden. 

Het is vaak ingewikkeld vast te stellen wat de waarde van de bezittingen zijn, omdat emotie een rol kan spelen.

4. Convenant

In het convenant worden de afspraken die u en uw (ex-)partner maken vastgelegd.

Meer weten over een convenant en de uitvoering van de gemaakte afspraken?

Bekijk de informatie over het convenant.

5. Mediation

In het geval van mediation wilt u in gezamenlijk overleg tot afspraken komen rondom de situatie na uw scheiding. Jarenlange ervaring leert dat afspraken gemaakt in gezamenlijk overleg bevredigender zijn voor de ex-partners dan afspraken die door de rechtbank worden opgelegd. Bovendien zijn de kosten van een scheiding via een mediation lager dan de kosten die u maakt in het geval u allebei een eigen advocaat heeft.

Meer weten over mediation?

Bekijk de informatie over mediation.

U bent ondernemer?

In het geval u ondernemer bent, adviseren wij u een afspraak te maken met ons kantoor. De situatie rondom alimentatie, pensioen en boedelverdeling is vaak complex.