Scheiding & Kinderen

Scheiding & Kinderen

Als u getrouwd bent, is het meestal vanzelfsprekend dat zaken rondom de opvoeding van de kinderen gezamenlijk wordt besloten. Maar wat als u niet meer samen bent? Hoe zit het dan met het nemen van beslissingen, het betalen van de kosten van kleding, school, etcetera?

Zijn er kinderen bij een scheiding, dan is het wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen en bij te voegen bij het verzoek tot scheiding of verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

 

1. Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan wordt de zorgregeling beschreven. Dit betreft de praktische zorgregeling over de vraag waar wonen de kinderen? Hoe draag je als ex-partners de zorg voor de kinderen (‘de zorgregeling’)? Waarover vindt overleg plaats (‘informatieregeling’) en hoe? Wie beslist wat (‘gezagsregeling’)? Wie betaalt wat (‘kinderalimentatie’)?

 

U kunt een uitgebreid ouderschapsplan opstellen, maar ook één op basispunten. Volgens de wet moeten in het ouderschapsplan in ieder geval de volgende afspraken worden vastgelegd:

  • Hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen.
  • Hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen.
  • Hoe de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen worden verdeeld

 

2. Het gezag

Samen beslissen over de kinderen is vanzelfsprekend als u samenwoont. Wanneer u uit elkaar gaat roept dit nog wel eens de vraag op hoe dat dan moet. Moet u over alles overleggen? Mag u alleen beslissen naar welke school de kinderen gaan? En wat als u het nou niet eens kunt worden? Het gezamenlijk gezag houdt in het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Belangrijke beslissingen aangaande het kind kunnen de ouders niet alleen nemen. Deze beslissingen moeten samen worden genomen. Dit gaat bijvoorbeeld over schoolkeuze of een medische behandeling.

Wanneer u niet bent getrouwd dan heeft alleen de moeder van rechtswege het gezag. Daarom is het belangrijk om bij de scheiding in overeenstemming te regelen.

 

3. Kinderalimentatie

In het ouderschapsplan dient ook een ‘financiële zorgregeling’ te worden vastgesteld. Alimentatie voor de kinderen (tot 21 jaar) heeft sinds ‘de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’, voorrang. Dat betekent dat kinderalimentatie voorgaat boven partneralimentatie. U kunt van het recht op kinderalimentatie niet afzien. Dat is logisch, want het is eigenlijk een recht van de kinderen.

Alimentatie moet volgens de wet worden betaald tot het kind 21 jaar oud is. Alimentatie voor kinderen onder de 18 heet ‘een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging’. Een bijdrage voor jong meerderjarigen tot 21 jaar wordt ‘een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud’ genoemd. Een eerder vastgestelde bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging wordt vanzelf omgezet in een bijdrage voor studie en levensonderhoud als het kind 18 wordt. De bijdrage mag dan in plaats van aan de verzorgende ouder aan het kind zelf worden betaald.

Ook de kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van draagkracht en behoeften. Lees meer over (kinder)alimentatie

 

4. Hoe vertellen wij het de kinderen?

Over alle zaken die geregeld moeten worden kunnen u en uw ex-partner het oneens zijn of eens worden. Maar u heeft allebei ook te maken met een of meerdere kinderen. Uw scheiding zet de wereld van uw kind(eren) op zijn kop. Hoe vertelt u het? Wat is verstandig om te doen? En wat moet u vooral niet doen? Daarover is veel informatie beschikbaar (op internet). U kunt uw vragen ook stellen tijdens ons (kennismakings)gesprek.