Omgang en zorg

Niet nakomen van afspraken

U hebt een aantal afspraken gemaakt rondom de omgang en zorg voor de kinderen. Dat kan de verdeling door de week zijn, het weekend, afspraken rondom vakanties en feestdagen. Maar ook keuzes voor wat betreft school en/of sport. Misschien speelt er zelfs een verhuizing van u of uw ex-partner. Of wilt u uw kind meenemen op een mooie vakantietrip. Kortom, hoe helder de afspraken bij het opstellen van het convenant ook leken, niet altijd worden ze nagekomen.

U kunt daarover zelf in gesprek gaan met uw ex-partner. Maar mocht u daar niet uitkomen, dan is mediation vaak een goede oplossing.

 

Nieuwe afspraken rondom omgang

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw situatie of die van uw ex-partner vragen om nieuwe afspraken rondom de omgang en zorgverdeling. Er is bijvoorbeeld sprake van:

  • een verhuizing
  • een nieuwe relatie (met of zonder kinderen)
  • ziekte van u, uw ex-partner of uw kind
  • een nieuwe baan of het wegvallen ervan

Het is goed om indien nodig de afspraken te herzien en opnieuw vast te leggen, zodat ze passen bij de nieuwe situatie. Helder voor u, uw ex-partner en uw kinderen.