Mediation in 4 stappen

Mediation in 4 stappen

Vaak zijn de te regelen onderwerpen bij een (echt)scheiding ingewikkeld en emotioneel, omdat u over een bepaalde zaken nooit eerder hebt hoeven nadenken. Daarom doorlopen we bij mediation een aantal stappen.

Stap 1. Het inzicht

Om inzicht te krijgen op de belangen is het noodzakelijk informatie te delen over:

– het hoe en waarom van de scheiding

– het begin van de relatie

– hoe de communicatie was en is

– over wie voor de scheiding heeft ‘gekozen’

– hoe de ‘scheidingsmelding’ is gegaan.

Hoe vervelend soms ook, het is voor het verwerkingsproces belangrijk om te weten waarom er gescheiden wordt.

Stap 2. De kinderen

Als er kinderen zijn, dan is er veel aandacht voor een goed verloop van het verwerkingsproces van de kinderen:

– Hoe vertel je het de kinderen of hoe is dat gebeurd?

– Hoe was de verzorging van de kinderen geregeld?

– Hoe gaat dat nu?

– Hoe willen jullie de zorg van de kinderen in de toekomst regelen?

– Wat nemen we op in een ouderschapsplan en zorgmodel?

Stap 3. De boedelverdeling

Vervolgens komen de wat meer zakelijke afspraken aan de orde. En de onderhandelingen hierover. Het gaat hierbij om:

– De verdeling van de boedel (bezittingen en schulden) of eventuele afwikkeling van de gemaakte huwelijkse voorwaarden

– De partner- en kinderalimentatie

– Pensioenafspraken

Stap 4. Het convenant

De gemaakte afspraken worden door de (advocaat-) mediator vastgelegd in een convenant. Een convenant is een schriftelijke overeenkomst waarin de gemaakte afspraken rondom de scheiding worden opgenomen. Na ondertekening door beide (ex-)partners wordt het echtscheidingsverzoek door de (advocaat-)mediator ingediend bij de rechtbank en kan de scheiding zonder zitting door de rechter worden uitgesproken.

Bekrachtiging van de scheiding

Na bekrachtiging van de scheiding door de rechtbank heeft de beschikking met het convenant executoriale werking. Dat betekent dat bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken door één van de partijen directe nakoming kan worden gevraagd via de deurwaarder. De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld beslag op het loon leggen.

De scheiding wordt definitief na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister van de gemeente waar u bent gehuwd.

Het resultaat van goede afspraken is dat u beiden weer verder kunt met uw nieuwe toekomst. Jarenlange ervaring leert dat afspraken waar u zelf uw stem in heeft gehad over het algemeen beter worden nagekomen. Cliënten ervaren dit als positief in deze vervelende situatie, vooral als er kinderen betrokken zijn.

 

Is mediation een optie voor u?

Bekijk meer informatie over mediation.