De spelregels

De spelregels van mediation

Mediation kent een aantal spelregels om op de juiste wijze naar afspraken met elkaar te komen.

 

1. De intentie om er met elkaar uit te komen

U en uw partner hebben de intentie om er ondanks uw geschillen gezamenlijk uit te komen. Een overeenkomst waarbij u gezamenlijk afspraken maakt, leidt vaak tot een hogere tevredenheid dan een situatie waarbij u en uw ex-partner tegenover elkaar in de rechtbank staan en de rechter uitspraak doet.

 

2. Open en eerlijk

Mediation vereist dat u open naar elkaar bent. Dat alle stukken rondom uw bezittingen, schulden en (toekomstig) vermogen op tafel komen. Verder vraagt mediation dat u en uw (ex-)partner op emotioneel vlak eerlijk naar elkaar zijn.

 

3. Onpartijdigheid van de mediator

Ook voor de mediator gelden een aantal spelregels:

  • De (advocaat-) mediator kan tijdens en na een mediation niet voor één van de (ex-) partners optreden. Ook na het mislukken van een mediation kan de (advocaat-) mediator niet voor één van de (ex-)partners optreden.
  • Partners kunnen de (advocaat-)mediator niet eenzijdig benaderen zonder medeweten van de andere partner. De informatie zal altijd worden gedeeld.
  • De (advocaat-)mediator voorziet in de juridische informatie met betrekking tot (de gevolgen van) de scheiding
  • De (advocaat-) mediator bewaakt en benoemt tijdens het proces ook de emotionele kant van de scheiding
  • De (advocaat-)mediator stelt het convenant met daarin de gemaakte afspraken op
  • De advocaat-mediator dient de stukken in bij de rechtbank en informeert beide partners wanneer de rechtbank uitspraak heeft gedaan

 

Bij mediation doorloopt u een een aantal stappen. Daarin wordt u begeleid door de (advocaat-)mediator.

 

Is mediation een optie voor u?

Bekijk meer informatie over mediation.