Gescheiden

Gescheiden?

 

U bent reeds één of meerdere jaren gescheiden. Maar hoe zit het met de gemaakte afspraken tussen u en uw ex-partner? Passen deze afspraken nog bij u of uw eventuele kinderen?

Uw situatie of die van uw ex-partner is gewijzigd door bijvoorbeeld een verhuizing, nieuwe partners, wel/geen indexering, wijziging in inkomen. Of uw kinderen bereiken een leeftijd waardoor er andere afspraken nodig zijn. Goede redenen om te kijken of er misschien nieuwe afspraken moeten worden gemaakt of eerdere afspraken moeten worden aangepast. Net als uw auto jaarlijks een APK nodig heeft, is het ook te adviseren om de in het kader van de echtscheiding gemaakte afspraken (of de door de rechtbank vastgestelde alimentatie etc.) regelmatig tegen het licht te houden.

Het komt helaas ook voor dat één van de partners de gemaakte afspraken over alimentatie of omgang niet nakomt. Ook in een dergelijke situatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Kijk voor meer informatie op: