Convenant

Convenant: de gemaakte afspraken vastleggen

 

De gemaakte afspraken worden door de (advocaat-)mediator vastgelegd in een convenant. Een convenant is een schriftelijke overeenkomst waarin de gemaakte afspraken rondom de scheiding worden opgenomen. Na ondertekening door beide (ex-)partners wordt het echtscheidingsverzoek door de advocaat-(mediator) ingediend bij de rechtbank en kan de scheiding zonder zitting door de rechter worden uitgesproken.

Na bekrachtiging van de scheiding door de rechtbank geeft het convenant een executoriale titel. Dat betekent dat bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken door één van de partijen directe nakoming kan worden gevraagd via de deurwaarder. De deurwaarder kan dan bijvoorbeeld beslag op het loon leggen.

De scheiding wordt definitief na inschrijving van de echtscheiding in het huwelijksregister.

Het resultaat van goede afspraken is dat u beiden weer verder kunt met uw nieuwe toekomst. Jarenlange ervaring leert dat afspraken waarin u zelf uw stem heeft gehad over het algemeen beter worden nagekomen. Cliënten ervaren dit als positief in deze vervelende situatie, vooral als er kinderen betrokken zijn.

Mediation? Voorkom extra kosten en langere doorlooptijd

Een advocaat-mediator dient uw stukken zelf direct in bij de rechtbank. Een gewone mediator dient de stukken in via een advocaat. Dat betekent voor u:

  • extra behandelingstijd en
  •  extra kosten

Dit komt omdat de mediator een advocaat moet inschakelen. Deze advocaat neemt uw stukken nogmaals door en beoordeelt deze alvorens ze bij de rechtbank in te dienen. Een gewone mediator kan uw stukken niet rechtstreeks indienen bij de rechtbank.