Alimentatie

Alimentatie: voor elkaar zorgen

Als mensen scheiden, vervalt niet de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen. Deze wettelijke verplichting geldt niet alleen tegenover de kinderen (kinderalimentatie), maar ook voor de ex-partners (partneralimentatie). Als één van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft of als er een groot inkomensverschil is, zal de ander in principe partneralimentatie moeten betalen, tenzij deze geen draagkracht heeft. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat u daar in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden andere afspraken over heeft gemaakt. Ook kunnen diverse andere omstandigheden mee spelen bij de vraag of er redenen zijn voor partneralimentatie. Daarom is alimentatie berekenen maatwerk, omdat iedere situatie anders is.

 

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een maandelijkse bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen, die wordt betaald door de ex-partner aan de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben. De onderhoudsverplichting tegenover een kind heeft voorrang boven alle andere onderhoudsverplichtingen. U kunt samen met uw ex-partner bepalen hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden. Wanneer u er samen niet uitkomt, bepaalt de rechter dit bedrag. Hoe het alimentatiebedrag bepaald moet worden, staat echter niet in de wet. Daarom hebben rechters hiervoor zelf normen ontwikkeld, die ze ook allemaal hanteren, de zogenaamde Tremanormen. In het geval van kinderalimentatie geldt: minder mag niet, meer mag wel. Hierbij wordt in principe niet van de tremanorm afgeweken, tenzij de draagkracht niet toereikend is.

Een hoger alimentatiebedrag is altijd toegestaan. In enkele gevallen is dit ook redelijk, bijvoorbeeld wanneer een kind aan een dure (top)sport doet, een exclusief instrument bespeelt of een bepaalde ziekte heeft.

 

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Ouders die na een echtscheiding het co-ouderschap aangaan, kiezen ervoor de praktische en financiële zorg zoveel mogelijk gelijkwaardig te verdelen. Over het algemeen gebeurt dit op een ‘fifty-fifty’ basis. Wanneer er een behoorlijk verschil tussen de inkomens van de ex-partners zit, kunnen zij kiezen voor een andere financiële verdeelsleutel.

Omdat bij co-ouderschap de ouders vaak nog ‘on speaking terms’ zijn, kunnen zij zelf afspraken maken over de financiële kant van de verzorging van de kinderen. Het is van groot belang de alimentatie te laten berekenen door een gespecialiseerd advocaat(-mediator); het gaat immers om uw inkomen voor de komende jaren. Komt u er samen niet uit, dan stelt de rechter alsnog de kinderalimentatie vast.

 

Partneralimentatie 

Na een echtscheiding bestaat de kans dat een ex-partner recht heeft op partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie kan in principe door de ex-partners zelf bepaald worden. Meestal worden hierbij echter wel de Tremanormen als uitgangspunt genomen. Hierin staat dat er sprake moet zijn van behoefte aan alimentatie bij de alimentatiegerechtigde enerzijds en draagkracht moet zijn bij de alimentatieplichtige.

Wat betreft de partneralimentatie zijn er ook andere mogelijkheden. Zo kunnen ex-partners een nihilbeding afspreken, oftewel er wordt geen enkele partneralimentatie betaald. Ze kunnen er ook voor kiezen de partneralimentatie uit te ruilen tegen iets anders bij de boedelverdeling en/of af te kopen.

Een partneralimentatieplicht kan op grond van de wet maximaal 12 jaar duren; ex-partners kunnen een kortere termijn afspreken. Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd én er geen kinderen zijn geboren, is de alimentatieduur wettelijk gelijk aan de duur van het huwelijk.

 

Teveel of te weinig alimentatie?

Vindt u dat u teveel alimentatie betaalt of te weinig ontvangt, dan kunt u een alimentatie-check laten uitvoeren. Tijdens een gesprek worden alle actuele (financiële) gegevens besproken. Daarna wordt een berekening uitgevoerd, waaruit blijkt of de hoogte van de alimentatie nog in overeenstemming is met de daarvoor geldende normen. Als het niet lukt in overleg met uw (ex)partner tot een aanpassing van de alimentatie te komen, zal daartoe een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Afhankelijk van de duur van de resterende alimentatieperiode kan een aanpassing van de alimentatie tijd en geld waard zijn.

Advies

Alimentatie is een zeer belangrijk onderdeel van de scheiding, omdat het te betalen of juist te ontvangen bedrag bepalend kan zijn voor uw verdere (financiële) toekomst. Daarbij komt dat alimentatierekenen een vak apart is en berekeningen ingewikkeld kunnen zijn, zeker in geval er sprake is van een eigen onderneming.