Advocaat of mediator

Advocaat of mediator?

De keuze voor een advocaat of mediator hangt volledig af van uw situatie, omdat geen enkele scheiding hetzelfde is en veel overwegingen een rol spelen.

 

Ieder een eigen advocaat 

Soms is er bij een scheiding sprake van omstandigheden die het moeilijk maken in goed overleg via één advocaat-mediator de scheiding te regelen. In dat geval is het mogelijk met behulp van een eigen advocaat op eenzijdig verzoek een echtscheidingsprocedure te starten. Bij een dergelijke echtscheidingsprocedure hebben beide partners een eigen advocaat. Als advocaat vertegenwoordig je uitsluitend het belang van één van de partners. Voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, kan in een dergelijk geval ook nog geprobeerd worden tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan zal de rechter gevraagd worden een beslissing te nemen over de ter discussie staande onderwerpen.

 

Wanneer schakelt u een eigen advocaat in?

  • als u een brief heeft ontvangen van (de advocaat van) uw (ex-)partner
  • als u niet in onderling overleg tot overeenstemming kunt of wilt komen

Natuurlijk kunnen er naast bovenstaande redenen nog andere redenen zijn om een eigen advocaat in te schakelen.

 

Mediation

Ook al bent u het inhoudelijk misschien (nog) niet met elkaar eens, u heeft de wens er met elkaar uit te komen. In dat geval is mediation een uitstekende mogelijkheid. Vaak zijn de te regelen onderwerpen bij een (echt)scheiding ingewikkeld en emotioneel, omdat u over een bepaalde zaken nooit eerder hebt hoeven nadenken. Onder begeleiding van Mr. Esther Mielen – als neutrale mediator – komen u en uw (ex)partner stap voor stap tot een regeling die voor beiden goed voelt. De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een (echtscheidings)convenant en ouderschapsplan. Na ondertekening hiervan kan het scheidingsverzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend en kan de scheiding zonder zitting worden uitgesproken.

Het resultaat van goede afspraken is dat u beiden weer verder kunt met uw nieuwe toekomst. Jarenlange ervaring leert dat afspraken waar u zelf uw stem in heeft gehad over het algemeen beter worden nagekomen. Cliënten ervaren dit als positief in deze vervelende situatie, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Meer informatie over mediation.