5 tips om een goede advocaat te vinden

5 tips om een goede advocaat te vinden

De keuze van een advocaat is een persoonlijke, lastige keuze. Wat u aanspreekt, kan wat anders zijn dan wat een ander aanspreekt. 5 tips waar u op moet letten bij de keuze van uw advocaat of mediator.
5 tips

1. Actuele juridische kennis

Stel zelf vast of u te maken heeft met een advocaat en/of mediator die is aangesloten bij (een) erkende instelling. Advocaten en mediators moeten in dat geval jaarlijks voldoende scholingspunten halen om op die manier hun kennis actueel te houden. De Nederlandse Orde van Advocaten en de vFAS zijn voorbeelden van dergelijke instellingen.

 

2. De persoonlijke klik

U gaat een impactvolle periode tegemoet; zakelijk, persoonlijk en emotioneel. Daarom is het belangrijk dat het tussen u en uw advocaat of mediator  ‘klikt’. U moet open en eerlijk naar elkaar kunnen zijn. Een kennismakingsgesprek is bij uitstek een mogelijkheid om te zien of die klik er is. Een oprechte advocaat of mediator kan ook besluiten dat het van zijn of haar kant niet klikt. Uiteindelijk gaat het om het creëren van een situatie waaruit beide partijen in samenwerking het beste resultaat behalen.

 

3. Wie behandelt uw zaak?

Bepaal of uw zaak behandeld wordt door een juridisch medewerker, advocaat-stagiair of door de ervaren advocaat of mediator zelf. Wat heeft uw zaak nodig?

 

4. Verborgen kosten

Stel vast of er sprake is van additionele kosten op het uurtarief. Het komt regelmatig voor dat er een percentage voor kantoorkosten bovenop het uurtarief komt. Indien daarvan sprake is, vraagt u dan specifiek naar een verklaring van deze kosten. Het is van belang dat u vooraf weet wat het uurtarief is voor de dienstverlening. Een goed kantoor verleent bovendien een specificatie van de gemaakte uren met betrekking tot uw zaak.

 

5. Ervaring van anderen

Ongetwijfeld hoort u ervaringen van mensen om u heen. Let u daarbij op dat uw zaak zeer waarschijnlijk anders is dan die van de mensen om u heen. De verschillende eisen van partijen in een zaak kunnen ver of minder ver uiteen liggen, de juridische onderbouwing of uitspraak van de rechtbank verschilt per situatie. De ene situatie vraagt om een harde aanpak, de andere vraagt juist meer om samenwerking. Het is belangrijk dat u zelf goed kunt schakelen met uw advocaat of mediator. Wat voor de ene persoon werkt, hoeft voor de andere persoon juist niet te werken. Anders zouden we allemaal nagenoeg hetzelfde zijn.

 

 

Gespecialiseerd en erkend familierecht advocaat & mediator